Wat betekent namaste?

Namaste

Meestal beëindigen yogaleraren hun sessie met het welbekende “Namasté,” vergezeld van het symbolische handgebaar waarbij de handen samengebracht worden voor het hart. De leerlingen in de yogales nemen dit gebaar over en groeten eveneens met “Namasté.” Maar weet je eigenlijk waar de oorsprong van deze groet ligt? En hoe noemt men dit handgebaar precies? In dit artikel onthul ik alle geheimen achter Namasté.

Eerste kennismaking met yoga

De afsluiting van mijn allereerste yogales staat nog helder in mijn geheugen gegrift. Daar zat ik, gekruist op mijn yogamat, met mijn handen gevouwen voor mijn borst in een gebedshouding en mijn ogen gesloten. Op dat moment sloot mijn yogalerares de les af met het woord “Namasté.” Iedereen in de klas antwoordde met een harmonieus “Namasté.” Dit overviel me enigszins, en daardoor bracht ik pas laat en een beetje onhandig mijn eigen “Namasté” uit. Ik vond het onverwachte moment enigszins ongemakkelijk.

Hoewel ik eerder van Namasté had gehoord, bleef mijn begrip oppervlakkig. In de beginfase voelde het uitspreken ervan wat onwennig en had ik er nog geen echte betekenis aan gehecht. Bovendien begreep ik niet goed waarom we dit gebruikten.

Wat houdt de betekenis van Namasté precies in?

Namasté vindt zijn oorsprong in het Sanskriet, waar ‘Nam’ buigen betekent. Letterlijk vertaald betekent Namasté ‘ik buig voor jou’. In de meeste gevallen wordt de betekenis anders verwoord, aangezien ‘ik buig voor jou’ soms de indruk wekt van onderdanigheid. Terwijl Namasté eigenlijk het tegenovergestelde uitdrukt. Het is een gebaar waarmee mensen elkaar begroeten op een niveau van gelijkwaardigheid en wederzijds respect tonen. Daarom wordt Namasté vaak vertaald als ‘Het innerlijke licht in mij begroet het innerlijke licht in jou’.

Maar welk schijnsel draag je diep vanbinnen?

Dit impliceert dat je in staat bent om naar jezelf te kijken zonder enig oordeel, met een hart vol liefde en respect, precies zoals je werkelijk bent. Op deze manier bekijk je niet alleen jezelf, maar ook anderen op een onbevooroordeelde wijze, met overvloedige liefde en respect. Iedereen wordt gewaardeerd zoals ze zijn, en dit breng je over door te zeggen: “Ik begroet het innerlijke licht in jou.”

Het handgebaar Anjali Mudra

Namasté is een veelgehoorde groet in combinatie met een handgebaar genaamd Anjali Mudra. Bij Anjali Mudra breng je je handen samen voor je borst, met de vingers omhoog wijzend. Je duimen rusten tegen je borstbeen, bij je hart, terwijl je je vingers en handpalmen tegen elkaar brengt. Het woord “Anjali” betekent “offeren,” en “Mudra” betekent “handgebaar.” Wanneer je je handen in Anjali Mudra voor je hart plaatst, verbind je letterlijk de rechter- en linkerhersenhelft. De rechterhersenhelft staat voor emotie, terwijl de linkerhersenhelft staat voor logica.

Door je handen samen te brengen, breng je deze aspecten in harmonie en creëer je balans in jezelf. Hierdoor maak je contact met je ziel en geef je je hart de ruimte om zich te openen.

Buigen van het hoofd

Bij Namasté buig je zachtjes je hoofd naar voren. Het gebaar van buigen voor een ander betekent niet dat je jezelf als minder beschouwt, integendeel, het symboliseert dat je iedereen ziet als gelijke, met hun unieke talenten en kwaliteiten, en dat je hun aanwezigheid waardeert. Op deze manier toon je respect voor elkaar, waarbij normen en waarden een centrale rol spelen. Door Namasté uit te spreken, creëer je een connectie met de persoon die je begroet. Je erkent hun bestaan en aanvaardt hen zoals ze zijn.

Door samen te delen, vormen we een verbondenheid en worden we één geheel. Dit delen, zelfs tijdens een yogales, brengt ons dichter bij elkaar en versterkt onze eenheid. Deze verbinding blijft bestaan, zelfs wanneer je de yogamat hebt verlaten.

Moet je altijd Namasté beantwoorden?

Yoga draait om het belang van luisteren naar je eigen lichaam en geest. Hetzelfde geldt voor het begrip Namasté. Als je je ongemakkelijk voelt bij dit gebaar, hoef je niets te forceren, want het zou dan betekenisloos worden. Zowel als docent als student ervaar ik altijd de prachtige afsluiting van de les. Je kunt de liefde, de verbondenheid en de dankbaarheid voelen. Bovendien is het een mooie manier om respect en waardering voor anderen te tonen. In Aziatische landen is het heel normaal om elkaar te begroeten met dit handgebaar.

Het is een uiting van respect naar de ander toe. Het woord Namasté wordt niet altijd uitgesproken; soms volstaat een eenvoudige buiging van het hoofd. Niet alleen medemensen worden begroet met dit handgebaar, maar ook de goden worden op deze wijze begroet en gerespecteerd. Hopelijk heb je nu een dieper begrip gekregen van Namasté. Het zal interessant zijn om te ervaren hoe het voelt wanneer je de volgende keer Namasté zegt in de les.

Picture of Martini
Martini

Schrijfster Wonenvandaag.nl

Martini is de visionaire auteur achter wonenvandaag.nl, waar ze haar passie voor wonen en interieur tot leven brengt. Met een scherp oog voor esthetiek en functionaliteit, creëert ze betoverende woonartikelen die lezers inspireren om hun huis om te toveren tot een oase van stijl en comfort. Haar woorden zijn als penseelstreken op een canvas, waarbij elk artikel een verhaal vertelt van creativiteit en persoonlijkheid. Als een ware woondeskundige deelt Martini haar diepgaande kennis en innovatieve ideeën, waardoor lezers worden aangemoedigd om hun eigen unieke woonstijl te omarmen en te laten stralen.

Inhoud

Nieuwe blogs