Een modaal inkomen refereert aan het gemiddelde inkomen van een gezin of huishouden binnen een specifieke regio of land. Het wordt vaak gebruikt als een referentiepunt om de algehele welvaart of armoede binnen een gebied vast te stellen. In Nederland wordt het modale inkomen bepaald op basis van de mediane inkomensverdeling van gezinnen, wat betekent dat het inkomen van de middenklasse wordt vastgesteld door het inkomen van het gezin dat precies in het midden van die verdeling ligt.

Hoe wordt het modale inkomen vastgesteld?

Het modale inkomen kan op verschillende manieren worden vastgesteld, zoals via enquêtes of administratieve gegevens. In Nederland maakt het CBS gebruik van belastinggegevens van huishoudens om het modale inkomen te berekenen.

Variatie van het modale inkomen per regio

Het modale inkomen kan sterk variëren, zowel tussen landen als binnen regio’s, afhankelijk van de economische omstandigheden en de kosten van levensonderhoud. In Nederland verschilt het modale inkomen van gezinnen op basis van de omvang van de stad of regio waar ze wonen. Doorgaans ligt het modale inkomen in grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam hoger dan in kleinere steden of dorpen.